Contact info
  • TripAdvisor Instant Booking

    Ontdekt het enorme potentieel dat TripAdvisor te bieden heeft.

Gebruik uw TripAdvisor account voor meer boekingen

TripAdvisor is 's werelds grootste reiswebsite en biedt vele mogelijkheden om uw hotel te presenteren aan uw gasten. Hoteliers.com is een officiële partner van TripAdvisor en biedt verschillende mogelijkheden om uw pagina op TripAdvisor te optimaliseren. Zo is het mogelijk om uw eigen prijzen en beschikbaarheid te koppelen aan TripConnect Instant Booking en reserveringen te ontvangen via TripAdvisor.
Middels een koppeling via uw eigen boekingsmodule wordt de knop met "Book on TripAdvisor" geactiveerd. Over de reserveringen betaalt u een commisie die variert van 12% of 15%. Deze commissie betaalt u aan TripAdvisor. Kiest u voor het commissietarief van 12%, dan wordt de butten "Book on TripAdvisor" 25% van de gevallen getoond. Kiest u voor 15%, dan wordt de button in 50% van de gevallen getoond en is de kans op een boeking 2x zo hoog.
Informatie aanvragen
Hoteliers.com - support@hoteliers.com - Gedempt Hamerkanaal 177 - 1021 KP Amsterdam - t: +31 20 531 3333 - f: +31 20 531 3334